Recente resultaten
Kalender
10/02/2018
GRS Roeiergometerkampioenschappen
25/02/2018
12e Brussel Rowing Winter Regatta
03/03/2018 - 04/03/2018
Brugge Boat Race
11/03/2018
3Y - Rivierhoofd Seneffe
25/03/2018 14:30-20:00
RCNSM - Lentehandicap
Online inschrijven competitie
 

Gentse RS Ergo
10 februari 2018

 

Brugge Boat Race
3-4 maart 2018

Proud member of Team Belgium

Ook de Vlaamse Roeiliga ondertekende het charter van Geestig Gezond Sporten. 

Hier zie je volledig het charter. 

Het charter “Ook wij sporten geestig gezond” gaat uit van de eigen kracht en talenten van het kind. Binnen de sportclub heeft elke sporter het recht op een gelijkwaardige behandeling ongeacht zijn achtergrond of psychische kwetsbaarheid. Het charter is opgebouwd rond 5 pijlers:

 1. Ieder op zijn tempo.

Het is van groot belang erkenning te geven aan onderlinge verschillen tussen sporters. Sporters laten uitblinken in datgene waar ze sterk in zijn en gelijktijdig voldoende uitdaging bieden moet een kerntaak zijn van de sportclub. Een vuistregel hierbij is dat een doel waarvoor de speler zichzelf om en bij de 70% slaagkansen geeft om succes te boeken een ideale uitdaging vormt.

 1. Een veilige plek.

Kinderen en jongeren hebben recht op een kwaliteitsvolle begeleiding. Door hun afhankelijkheid aan volwassenen zijn ze heel kwetsbaar en is de rol van de sportbegeleider uiterst belangrijk. Psychisch kwetsbare sporters hebben nood aan een veilige omgeving waar ruimte is om te zijn wie ze zijn zonder veroordeeld te worden.

 1. Warm welkom.

Wanneer je extra belemmerd wordt door een psychische drempel lijkt de stap naar bewegen in clubverband onoverkomelijk. Een eerste kennismaking is vaak bepalend of iemand zich goed zal voelen bij de club. Angst voor het onbekende is een bepalende factor maar de mogelijkheid tot een gesprek voor aanvang kan veel rust brengen.

 1. Vertrouwenspersoon.

De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon binnen de club betekent een bron van rust, zowel voor club als sporter. Het besef dat er iemand aanwezig is, waarbij je terecht kan, zonder dat anderen op de hoogte zijn van jouw kwetsbaarheden, is vaak voldoende om stappen te zetten die voorheen onmogelijk leken.

 1. Trainers gecoacht.

Clubmedewerkers en trainers zijn geen hulpverleners. Het is belangrijk dat zij (vaak vrijwilligers) ondersteund worden en opleiding kunnen genieten in het omgaan met kwetsbare sporters (bijvoorbeeld motiverend coachen). Een open houding, aanspreekbaar en bereikbaar zijn (ook naar ouders) is een voorwaarde tot positieve deelname.

 

Onderschrijf het charter op www.geestiggezondsporten.be. Samen zorgen we ervoor dat drempels tot bewegen verlagen. Wanneer individuen, sportclubs en organisaties het charter onderschrijven en de principes ervan toepassen zal de sportwereld toegankelijker worden voor hen die kwetsbaar zijn. Op deze manier doorbreken we de angst en het taboe rond psychische problemen.

De Vlaamse week tegen pesten! Jouw club doet toch ook mee?

Van 2 tot 9 februari  2018 is er opnieuw de Vlaamse week tegen pesten. Dit is een actie van het netwerk ‘kies kleur tegen pesten’. We doen dit jaar als sportsector massaal mee met de STIP IT actie (een actie vanuit Ketnet voor kinderen en jongeren uit alle sectoren). STIP staat voor Samen Tegen Iemand Pesten. Om te tonen dat je daar achter staat plaats je vier stippen op je hand. Deze betekenen:

 1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
 2. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
 3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
 4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt. 


Wat kan je doen tijdens de week?

 • Doe mee aan de STIP IT challenge voor sport. Wees creatief met de stippen (gebruik ballen, plaats ze in het groot op het sportterrein…). Inspiratie via het filmpje van ketnet.
 • Plaats de stippen op de handen van de leden en maak het onderwerp bespreekbaar.
 • Kom naar een ‘time out tegen pesten’ vorming voor trainers en sportbegeleiders op 5/02 in Genk & 7/02 in Lede.
 • Laat aan iedereen zien dat jouw club meedoet via de website, sociale media, in de kantine… gebruik #stipit #weektegenpesten


Wat kan je doen om pesten helemaal te bannen?


Lees meer en vind leuke filmpjes van topsporters over al deze acties van Time Out tegen Pesten op www.topindesport.be

De Vlaamse Roeiliga organiseert op zaterdag 24 februari een bijscholingsdag letselpreventie in Gent, in het kader van het project ‘Get Fit 2 Sport’. Sportletselpreventie krijgt meer en meer aandacht binnen de trainingen. Om door het bos de bomen te blijven zien, werkte de Universiteit Gent i.s.m. Sport Vlaanderen 'Get Fit 2 Sport' uit. Get Fit 2 Sport is een onderzoeksproject (gesubsidieerd door minister Muyters) dat de implementatie van een sportletselpreventief programma voor Vlaamse jonge sporters beoogt. De implementatie gebeurt via een zogenaamde “watervalstructuur” waarbij binnen de verschillende sportfederaties en –organisaties in Vlaanderen bijscholingen worden georganiseerd voor de sporttrainers/-lesgevers/-leerkrachten binnen deze organisatie.

De bijscholing zal gegeven worden door Debora Verbelen en Toni Barczuk, opgeleide experts binnen het project ‘Get Fit 2 Sport’. Er zal zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte zijn. De bijscholing is gericht naar alle niveaus van coaches, dus absoluut niet het zuiver topsportniveau. Jeugdcoaches, recreatieve coaches en competitieve coaches behoren tot het doelpubliek.

De bijscholing bestaat uit een theoretisch gedeelte (9u tot 12u; locatie Huis van de Sport Gent) en een praktisch gedeelte (13u tot 16u; locatie topsporthal Gent). Inschrijven kan via celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be 

Zoals elk jaar past het wereldantidopingagentschap (WADA)  ‘de Lijst’ van verboden stoffen en methoden aan. Ook nu opnieuw en dit met ingang vanaf 1 januari 2018.  Dit jaar zijn er weliswaar geen substantiële verschillen met de lijst van 2017 en is enkel alcohol van de lijst verdwenen, met uitzondering bij enkele specifieke sporttakken waarvan de sportfederaties zelf beslissen om dit te handhaven. 

Via deze link vinden jullie de nieuwe antidopinglijst voor 2018 terug.

Voor de wijzigingen t.o.v. 2017 klik hier

Op de website www.antidoping.vlaanderen kan je niet alleen de lijst terugvinden maar kan je, als sporter of behandelend arts, voor elk geneesmiddel dat in België op de markt verkrijgbaar is nagaan of dit geneesmiddel al dan niet een verboden stof bevat, zoals vermeld op de lijst. Het is de verantwoordelijkheid van de sporter om te weten welke stoffen en methoden er in de Lijst staan en welke stoffen er zich in zijn of haar lichaam bevinden.

Op woensdag 7 februari 2018 gaat in de topsporthal in Gent het Vlaams Kampioenschap Ergometerroeien door voor scholieren 2e en 3e graad m/v over 250m.

Vanaf 13.30u kunnen tijden neergezet worden, om 17u is het kampioenschap afgelopen en worden de beste tijden van de 2e en 3e graad jongens en meisjes (4 winnaars) gelauwerd.

Er hoeft niet ingeschreven te worden voor dit kampioenschap. Bij aanmelding kan er volgens drukte snel geroeid worden. Er kunnen de ganse namiddag tijden genoteerd of verbeterd worden. Daarnaast wordt op dat moment het Vlaams Kampioenschap indoor atletiek georganiseerd. Beide organisaties worden mede door SVS georganiseerd.

Selecteer je beste roeiers en kom af naar de topsporthal om mee te dingen naar de titel van Vlaams Kampioen ergometerroeien scholieren!

De Gentse Roei- en Sportvereniging organiseerde op zondag 14 januari haar jaarlijkse loopcross. Er waren 131 deelnemers. Hieronder kan je de reekswinnaars terugvinden:

JW10 (1300m) 4 dlnrs: Maïté De Smet (GRS) JM10 (1300m) 2 dlnrs: Stan Block (GRS)
JW12 (1300m) 4 dlnrs: Anouck Van Acker (KCCG) JM12 (1300m) 11 dlnrs: Josse Jordaens(GRS)
JW14 (2600m) 7 dlnrs: Julie De Clercq (KRCG) JM14 (2600m) 25 dlnrs: Thibault Van Acker (KCCG)
JW16 (2600m) 8 dlnrs: Janne Claeys (KRB) JM16 (2600m) 19 dlnrs: Arnout Pottie (KRB)
JW18 (4900m) 10 dlnrs: Maïtée Union (KRCG) JM18 (6900m) 17 dlnrs: Arthur Van Welden (KRB)
W (4900m) 3 dlnrs: Anne-Marie Dupont (KRSG) M (6900m) 5 dlnrs: Ruben De Gendt (KRSG)
MW (4900m) 2 dlnrs: Katrien Jordaens (GRS) MM (6900m) 14 dlnrs: Ronny De Cocker (Trakks Team)

Klik hier voor de uitslag van de loopcross van de Gentse RS. 

Communicatie is zeer belangrijk binnen de Vlaamse Roeiliga en we zijn benieuwd naar jouw mening!
Met deze vragenlijst kun je die geven en ons helpen om knel- en verbeterpunten in kaart te brengen en aan te pakken.
Alvast bedankt om enkele minuten de tijd te willen nemen voor het invullen van deze bevraging.
Klik hier om de vragenlijst te openen.

De Vlaamse Roeiliga wenst u en uw familie een gelukkig, gezond en sportief 2018 toe! 

We hopen dat de wensen van elke recreatieve roeier, competitieve roeier, topsporter, trainer en clubbestuurder in vervulling kunnen gaan in 2018! 

Klik hier voor de resultaten van de loopestafette van KRSG op 30/12/2017. 

Herhaaldelijk werd in de media bericht over gezondheidsrisico’s van koppen in voetbal en – op jonge leeftijd – zelfs negatieve gevolgen voor de hersenenontwikkeling. Tot nu toe is dit onderwerp echter nog te weinig onderzocht om dergelijke conclusies te kunnen trekken. Nochtans bestaat er een nadrukkelijke nood om tot een wetenschappelijk onderbouwde inschatting te komen om het risico van koppen te beoordelen. Het project wordt gesteund en mede gefinancierd door minister Muyters (Sport Vlaanderen). Er loopt momenteel een studie met als doel te achterhalen of er daadwerkelijk neurologische veranderingen bij jonge voetballers bestaan die mogelijk te wijten zijn aan herhaaldelijk koppen.

Graag zouden we u om uw ondersteuning bij dit belangrijke project vragen. We zijn momenteel dringend op zoek naar jonge mannelijke elite sporters die toegespitst zijn op een niet-contact sport zoals roeien in de leeftijd van 13-15 jaar die graag als proefpersoon mee willen doen aan het onderzoek. Deze groep dient ter vergelijking met de voetballers.

Indien je interesse hebt om deel te nemen, kan je contact opnemen met repimpact@kuleuven.be 

Klik hier om verdere informatie over het onderzoek terug te vinden. 

De toertocht van de FISA gaat door langs de Costa Brava in Spanje van 13 - 20/05/2018. 

Opnieuw een prachtige zeeroeitocht over meerdere dagen van Llança tot Lloret de Mar. 

Inschrijven kan tot 28 januari, en verlopen via volgend inschrijvingsformulier. Dit formulier wordt via de Koninklijke Belgische Roeibond opgestuurd naar FISA. Inschrijvingen zonder de stempel van de bond worden niet weerhouden. 

NADO Vlaanderen maakte in samenwerking met het Wereldantidopingagentschap (WADA) een antidopinggids voor ouders van sporters.

Met deze gids worden ouders geïnformeerd over de wijze waarop ze hun kinderen het best kunnen steunen in hun sportieve en atletische ontwikkeling en hoe ze daarbij doping kunnen vermijden. De gids bevat basisinformatie over de volgende onderwerpen:

 • een sportief waardenkader;
 • gezonde sportcultuur en gezond evenwicht tussen sport en andere activiteiten;
 • gezonde voeding en gevaren van voedingssupplementen;
 • risicofactoren voor dopinggebruik en periodes van kwetsbaarheid;
 • bescherming van ‘zuivere’ sporters en een dopingvrije sport;
 • reacties en gevolgen bij mogelijk dopinggebruik.

  Klik hier om de gids te downloaden.

Dat is waar topsporters zoals Felix Denayer schrik van hebben. Zij willen scoren, ook na hun topsportcarrière. Hoe ze dat het best aanpakken, daar moeten ze naar op zoek, en ze kunnen daar hulp bij gebruiken.

Een groot deel van het leven van topsporters staat in het teken van die ene grote passie, die ze misschien al combineerden met een opleiding.

Of ze nu een diploma op zak hebben of niet, vanzelfsprekend is het niet om meteen de job van je leven te vinden, die gebruikmaakt van hun talenten en hen voldoening schenkt.

Daarom sloegen VDAB en Sport Vlaanderen de handen in elkaar en creëerden ze het aanbod Loopbaanbegeleiding Topsport. Zorgvuldig uitgekozen en getrainde loopbaancoaches staan in zeven erkende Loopbaancentra klaar om de topsporter ook in zijn tweede carrière naar de top te brengen. Ze beginnen ermee de zelfkennis van de topsporters te vergroten en de brug te slaan naar de arbeidsmarkt.

Wil je meer weten over Loopbaanbegeleiding Topsport, surf naar www.sport.vlaanderen/loopbaanbegeleiding  

Afgelopen vrijdag 1 december namen roeiers die top 12 behaalden op WK en/of top 8 WC/EK en medaillewinnaars van de Coupe de la Jeunesse een VRL Roei Award in ontvangst.

Ook werden tal van personen gehuldigd die avond.

Wij danken al onze sponsors voor hun ondersteuning in dit evenement!

Foto's zijn te vinden op onze facebookpagina.  

 

De Ligue Francophone d'Aviron is op zoek naar een nieuwe technisch directeur (halftijdse betrekking) vanaf 1 januari 2018.

Klik hier om de vacature te downloaden. 

Klik hier voor de eindstand van het allroundcriterium.

Klik hier voor de eindstand van de Bekers van België.

Met akkoord van de Vlaamse topsportcommissie stelt de Raad van Bestuur van de Vlaamse Roeiliga 3 boten te koop. Er is nood aan nieuwe boten ter ondersteuning van de topsportroeiers en de verkoop van de wat oudere boten kan hierin een grote steun betekenen.

Het gaat om volgende boten: 

 1. Empacher skiff: vroegere skiff van Tim Maeyens (2007) (minimumprijs € 4.000)
 2. Empacher lichte dubbel (2010) (minimumprijs € 7.000)
 3. Fillippi dubbel 90 kg (2009) (minimumprijs € 6.000)

 

De drie boten zullen tijdens het Belgisch Kampioenschap lange boten (23 en 24 september 2017) in Hazewinkel te bezichtigen zijn. De boten zijn in goede staat en worden verkocht in de staat zoals ze zich bevinden.

Procedure

Geïnteresseerde kopers kunnen tot 15 oktober een bod uitbrengen. De biedingen worden onder gesloten omslag verwacht bij Vlaamse Roeiliga, Zuiderlaan 13, 9000 Gent t.a.v. Hubert De Witte, penningmeester VRL. Bij het bod dient vermeld te worden wie het bod uitbrengt en of dit gebeurt namens een roeivereniging of ten persoonlijke titel. Ook adres, telefoonnummer en emailadres vermelden.

De boten zullen toegewezen worden aan de hoogstbiedende. Bij gelijk hoogste bod door twee of meer bieders zal aan deze bieders gevraagd worden om schriftelijk een ‘best and final offer’ te bezorgen aan de VRL.

De definitieve toewijzing van de boten zal gebeuren door de Raad van Bestuur van VRL. Betaling dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur.

© 2014, website powered by Twizzit.com     |     Privacy & Disclaimer