Hier vindt u de statuten van de Vlaamse Roeiliga goedgekeurd op de BAV van 7/03/2018.

Het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Roeiliga vindt u hier.