De start van 2017 is ook de start van een nieuwe werking voor de commissie communicatie en sponsoring.
Een commissie die nood heeft aan een nieuwe frisse wind en een nieuwe ploeg die zich ontfermt over de commerciële tak van de federatie.
Nieuwe samenwerkingen en partnerships kunnen voor extra middelen zorgen om het takenpakket van de federatie diepgaander en structureler uit te werken.

Daarom vragen we vanuit de clubs geëngageerde personen met commerciële feeling om deel uit te maken van de commissie communicatie en sponsoring. De kandidaturen worden door de clubs voorgedragen.

Een eerste vergadering wordt belegd op 28/02 om 19u in het Huis vd Sport in Gent met als agendapunten:
•             Bespreking potentiele sponsors.
•             Presentatie sponsordossier.
•             Merchandising.

Graag het opgeven van kandidaturen voor de commissie en de vergadering via info@vlaamse-roeiliga.be.