In 2013 werd de aanvraag voor het jeugdsportfonds bij Bloso goedgekeurd voor de duur van 3 jaar (2014-2016). De financiële middelen die het jeugdsportfonds verwerft, zullen onder de deelnemende clubs verdeeld worden.

Jaarlijks kunnen de clubs intekenen en de verdeling van de middelen gebeurt volgens het subsidiereglement die jaarlijks geëvalueerd wordt. De sportclubs dienen deze middelen aan te wenden voor de kwaliteit van de jeugdsportwerking in hun sportclub te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd.

De Vlaamse Roeiliga wil zowel clubs ondersteunen die veel jeugdleden en reeds jaren een jeugdwerking hebben, als clubs die op gebied van jeugdwerking nog in hun kinderschoenen staan en niet erg veel jeugdleden hebben. Kortom de VRL wil clubs ondersteunen die inspanningen leveren om de jeugdwerking zowel kwantitatief als kwalitatief te versterken. 

Subsidiereglement jeugdsportproject 2015: klik hier

Aanvraagsjabloon 2015: klik hier