Kalender
10/02/2018
GRS Roeiergometerkampioenschappen
25/02/2018
12e Brussel Rowing Winter Regatta
03/03/2018 - 04/03/2018
Brugge Boat Race
11/03/2018
3Y - Rivierhoofd Seneffe
25/03/2018 14:30-20:00
RCNSM - Lentehandicap
Jeugdsportproject

Op de eerste editie van de Roei Awards 2015 werden de jeugdlabels uitgereikt aan de roeiclubs. In 2015 werd het gewone traject jeugdsportproject werd uitgebreid met een traject jeugdsportbeleidsplanning. Het was geen eenvoudig traject maar de resultaten mochten zeker gezien worden. Proficiat aan alle clubs voor jullie inzet voor de jeugd dit jaar!

Het traject werd begeleid door Moving Coaches en daarvoor willen we Koen Termont en Tine Sleurs zeker en vast bedanken!

De jeugdlabels werden uitgereikt door Koen Termont.

Op zaterdag 24 oktober kwamen de jeugdsportverantwoordelijken van KRB, KRNSO, KRSG, KRCG, GRS, TRT, ARV en The Oar hun jeugdsportbeleidsplan voorstellen. Het was een leerrijke voormiddag waar vele good practices gedeeld werden.

Ook in 2015 gaan we opnieuw van start met de facultatieve opdracht jeugdsport.

De categorieën waarop je kan intekenen in het subsidiereglement 2015 werden gewijzigd ten opzichte van 2014.

Daarom lichten we graag het nieuwe reglement kort toe op maandag 16 februari 2015 om 19u in het auditorium in het Huis van de Sport in Gent.

Een extra voorwaarde om te kunnen instappen in het jeugdsportfonds is de volgende:

Verplichte deelname met minstens de jeugdsportverantwoordelijke en 1 bestuurder/trainer aan de bijscholing ‘jeugdsportbeleidsplanning’.

De bijscholing wordt georganiseerd op maandag 16 februari 2015 om 19.30u aansluitend op de toelichting van het gewijzigde reglement.

De bijscholing jeugdsportbeleidsplanning wordt gegeven door Koen Termont en Tine Sleurs van de Vlaamse Trainersschool.

Klik hier voor het aangepaste subsidiereglement 2015.

Op maandag 16 februari werd het nieuwe herwerkte subsidiereglement aan de clubs voorgelegd waarin gefocust wordt op het schrijven van een jeugdsportbeleidsplan in 2015. Koen Termont en Tine Sleurs, die het begeleidingstraject op zich nemen, gingen diezelfde avond van start met de eerste sessie inzake jeugdsportbeleidsplanning. De aanwezigen (2 per club) werden in drie groepen ingedeeld waar cluboverschrijdend over het item werd gebrainstormd. Zo doelen we in 4 sessies naar een werkbaar jeugdsportbeleidsplan voor alle jeugdsportclubs

© 2014, website powered by Twizzit.com     |     Privacy & Disclaimer