Duizenden scheidsrechters, juryleden en resultaatopnemers zorgen er wekelijks voor dat we in Vlaanderen op een kwalitatieve manier kunnen sporten. Vanzelfsprekend is dit echter niet meer. Veel sportfederaties hebben moeite om nieuwe mensen warm te maken om official te worden, onder andere door een gebrek aan respect voor deze functie. 

In het roeien spreken we van ‘kamprechters’, zij zijn de scheidsrechters in het roeien. De Federale Kamprechterscommissie (één van de verschillende commissies van de Koninklijke Belgische Roeibond) is verantwoordelijk voor de aanwerving, opleiding, bijscholing en aanduiding van kamprechters op nationale roeiwedstrijden. In België zijn er ongeveer 28 kamprechters actief, waarvan 20 uit Vlaanderen en 8 uit Wallonië, goed voor 42 regattadagen. De kamprechters hebben verschillende functies op een regatta en worden per zone ingedeeld:

  • Start: ervoor zorgen dat de boten op een rechte lijn liggen en het geven van het startschot. De kamprechters bevinden zich langs de kant aan de startlijn en in de starttoren.
  • Wedstrijd: ervoor zorgen dat de boten in de juiste baan blijven, de kamprechters zorgen voor een correct wedstrijdverloop. Zij bevinden zich meestal in een motorboot.
  • Aankomst: het aankomstsignaal geven en het noteren van de aankomstvolgorde en de geroeide tijden. De kamprechters bevinden zich in de aankomsttoren.
  • Controlecommissie: de kamprechters controleren de boten, wegen de atleten,...

Bij de opleiding tot kamprechter wordt er geen onderscheid gemaakt in de 4 verschillende functies, de bedoeling is dat je elke functie kan uitvoeren. Uiteraard wordt er rekening gehouden met je specialiteit of persoonlijk voorkeur bij het verdelen van de functies op de regattadag. 

Als kamprechter heb je een chronometer, een megafoon, een walkietalkie, een fluitje, een verrekijker en enkele vlaggen nodig. Uiteraard wordt dit in de mate van het mogelijke ter beschikking gesteld door de wedstrijdorganisator. 

De Koninklijke Belgische Roeibond kent een aantal knelpunten met betrekking tot kamprechters. Er is een groot tekort aan kamprechters, de gemiddelde leeftijd van de huidige kamprechters is te hoog (25% van de kamprechters is ouder dan 65 jaar) en meer dan 30% van de kamprechters is afkomstig van 1 club. Inzake het item ‘respect voor kamprechters’ zijn er weinig tot geen problemen in de roeiwereld. 

Uit een tevredenheidsbevraging die de Vlaamse Roeiliga in 2013 afnam bij de Vlaamse kamprechters kwamen een aantal interessante werkpunten naar boven. We moeten focussen op meer instroom op jongere leeftijd (zeker ook van het vrouwelijke geslacht), een algemene stijging van het aantal kamprechters en dan voornamelijk in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant. Het is ook nuttig om op zoek te gaan naar kamprechters die nog geen bestuursfunctie hebben in hun club zodat ze niet te veel vrijwillige taken op zich nemen en de motivatie hoog kunnen houden. Daarnaast moeten de kamprechters regelmatiger beoordeeld worden en moeten we meer begeleiding/bijscholing voorzien, zeker op vlak van het verbeteren van de situatieanalyse (het toepassen van reglementen). 

Een ander belangrijk werkpunt is ‘drempelverlaging’. De acties vanuit de Vlaamse Roeiliga ‘loop eens mee met een kamprechter’, een blik achter de schermen om de interesse aan te wakkeren, en de mogelijkheid tot het ontvangen van subsidies voor de clubs die jeugdleden laten meehelpen op een wedstrijd zijn stappen in de goede richting. De Federale Kamprechterscommissie heeft een afgeslankte versie van de roeicodex voor de beginnende kamprechters ontwikkeld: geen grote volumes meer, maar een startversie om te motiveren. 

De Vlaamse Roeiliga nam in 2014 deel aan het sporttakoverschrijdende traject van de Vlaamse Sportfederatie rond officials. Net zoals bij het roeien kampen ook heel wat andere sporttakken met een schrijnend tekort aan juryleden, officials, tijdsopnemers, … Tijdens het traject werden good practices gedeeld. We deden alvast heel wat inspiratie op en hopen om binnenkort het Belgische kamprechterkorps te kunnen uitbreiden en verjongen.

Hoe kan je kamprechter worden?

De Vlaamse Roeiliga en de Koninklijke Belgische Roeibond zijn op zoek naar nieuwe kamprechters! Als kamprechter ben je een heel belangrijk onderdeel van de wedstrijdorganisatie tijdens de roeiwedstrijd. We zijn zowel op zoek naar personen die de volledige opleiding tot kamprechter willen volgen als naar personen die af en toe eens kunnen komen helpen (bv. enkel het opnemen van tijden) op één of andere roeicompetitie in de buurt, of als je chauffeur bent voor jouw roeiende zoon of dochter. Alle hulp is welkom. Indien je hiervoor interesse hebt kan je een mailtje sturen naar info@vlaamse-roeiliga.be.

Opleiding van kamprechters

De huidige opleiding bestaat uit 4 stappen:

  • Kandidaat kamprechter
   • Korte opleiding en initiatie = mini-codex (ong. 2u)
   • Schriftelijke test rond de basiskennis
   • Indien geslaagd: stageperiode als adjunct-kamprechter
  • Adjunct kamprechter
   • Stage onder begeleiding van een nationaal of FISA kamprechter + invullen van een stagerapport
   • Nationale competities (Vlaanderen en/of Wallonië)
   • Examen voor nationaal kamprechter (na positief advies FKRC): schriftelijk – mondeling – praktisc
  • Nationaal kamprechter 
   • Nationale competities (Vlaanderen en/of Wallonië)
   • Kandidaat FISA (min. 3j nationaal KR): Exchange Program, Seminars
   • Examen voor FISA KR (na positief advies FKRC): schriftelijk – mondeling – praktisch
  • FISA kamprechter
   • Internationale licentie, 4 jaar geldig
   • Internationale regatta's - World Cups - WK's - EK's - OS
   • Seminaries: elk jaar 1 seminarie per continent
   • Seminarie volgen = licentie verlengen voor 4 jaar


Bijscholing van kamprechters

De Federale Kamprechterscommissie organiseert 1 keer per jaar een bijscholing voor het kamprechters-korps dikwijls gekoppeld aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.