Het antidopingdecreet legt een aantal verplichtingen op aan de sportverenigingen, onder meer op het vlak van medewerking verlenen aan dopingcontroles waaronder het registreren van identificatie- en contactgegevens van alle deelnemers aan de wedstrijden.

 

 

Deze verplichtingen zijn in praktijk: 

1. Het voorzien van een dopingcontrolestation door de organiserende club in de nabijheid van de plaats waar de wedstrijd plaatsvindt (afzonderlijke ruimte).

2. Het voorzien door de organiserende club van voldoende ongeopende flessen niet-alcoholische drank (minstens 1 fles per te controleren sporter, meestal 6).

3. Het terplaatse kunnen voorleggen van de identificatie en contactgegevens van alle sporters die deelnemen aan de betrokken wedstrijd. Al deze sporters moeten ook een passend identiteitsbewijs kunnen voorleggen. De lijst met identificatie en contactgegevens van alle deelnemers moet op eenvoudige vraag aan de controlearts kunnen bezorgd worden.

NADO Vlaanderen maakte een document op met de verplichtingen, het telt slechts 3 bladzijden dus neem het zeker goed door! De organisator kan een boete opgelegd worden voor het niet nakomen van de verplichtingen. Klik hier om het document te raadplegen.