Sinds 1 januari 2017 stapte de Vlaamse Roeiliga over naar een nieuwe verzekeraar ARENA. Dit in een uniek samenwerkingsverband met de Vlaamse Yachtingfederatie, Vlaamse Vereniging voor Watersport Recrea en de Vlaamse Kano en Kajakfederatie. Deze samenwerking kon bij ARENA betere dekkingen bekomen voor de gangbare polissen.   

Wij organiseerden op maandag 6/02/2017 een bijscholing hieromtrent. 

Dhr. Van Den Bosch Eddy van ARENA nv gaf op een deskundige en duidelijke manier info betreffende:

- De decretaal verplichte verzekering

- De polis afgesloten door de federatie

- Bijkomende globale polis rechtsbijstand

- Bijkomende dekking hartfalen

- Andere mogelijke verzekeringen

- Vrijwilligerswet

- De vrijwilliger praktisch bekeken 

- G werking

- Schade aan in gebruik genomen lokalen 

Hier de overzichten van de verzekeringspolissen.