Op 5 november 2014 vond in het Huis van de Sport te Gent een bijscholing plaats over Sport en tewerkstelling, een zeer interessante infosessie die voor al onze clubs van toepassing is.

Eerst moet worden meegedeeld dat het luikje “vrijwilligerswerk” niet uitgelicht wordt in deze bijscholing. Wel worden de verschillende mogelijkheden van tewerkstelling die interessant zijn voor een sportclub/sportfederatie nader bekeken. Toch gaan we heel kort de vrijwilligerswet onder de loep nemen.

Voor de samenvatting van de bijscholing tewerkstelling klik hier.