Op zaterdagmorgen 22 augustus verzamelden 27 roeiers in 9 boten van 5 clubs in Hazewinkel voor de eerste recreatieve regatta van de Vlaamse Roeiliga. Deze regatta werd georganiseerd op vraag van enkele recreatieve roeiers die niet aan de reguliere competitie kunnen of willen deelnemen, maar toch eens, naast hun gezonde vrijetijdsbesteding, de spanning van een wedstrijd willen meemaken.

De VRL heeft de handschoen opgenomen en  naast de toertocht, die dit jaar reeds voor de 3de maal opeenvolgend en succesvol plaatsvond, deze recreatieve regatta in haar aanbod aan activiteiten opgenomen. 


Zo wenst de VRL mee aan de kar te duwen om de recreatieve sportbeoefening in de aangesloten clubs te promoten en te ondersteunen. Al te vaak merken we immers nog dat de aandacht vooral en onevenwichtig gaat naar de competitieve sportbeoefening. Roeien is nochtans de (team)sport bij uitstek die kan beoefend worden van jong tot (heel) oud,  quasi zonder risico op blessures en met een weldoend effect op lichaam en geest.

De groep van recreatieve roeiers is dan ook zeer verscheiden en leidt tot uitwisseling van ervaring, leuke anekdotes, uitwisseling van ideeën, sociaal contact en, “last but not least,” netwerking. Zo vinden we onder de aangesloten leden:

  • Tieners die zich, naast de kunstacademie, schoolwerk… 1 à 2 maal per week kunnen of wensen vrij te maken voor het roeien,
  • Twintigers die, na een kortere of langere periode van de competitie, verder willen blijven roeien als gezonde hobby,
  • Studenten die roeien als een fysische uitlaatklep zien en zich 1 of 2 avonden per week vrij maken voor het roeien,
  • Dertigers die er in hun drukke werk- en gezinsagenda in slagen 2 keer per week te komen roeien,
  • Veertigers die opnieuw sportief willen worden na te lang stil te zitten en al of niet vroeger nog geroeid hebben.
  • Vijftigers die hun kroost op weg naar de roeiclub volgen en onlangs zijn beginnen roeien,
  • Zestigers, zeventigers, …

Redenen genoeg dus om met roeien te starten of er mee voort te doen. Te veel ex-roeiers hangen hun riemen aan de wilgen. Een drop-out die totaal overbodig is en waar de clubs moeten aan werken, en waar we als VRL willen toe bijdragen, om dit tegen te gaan.

Ook andere federaties en sportverenigingen werken eraan: fietsen, lopen, kajakken, wandelen, dansen, paardrijden, schieten, voetballen, ….. veelal met telkens enkele duizenden sportbeoefenaars.

Redenen genoeg dus om ook in het roeien meer te investeren in de recreatieve beoefening van de sport. En de VRL neemt hier graag het voortouw. Met de organisatie van opleidingen, toertochten, en nu dus ook een recreatieve regatta. Alhoewel deelnemen belangrijker is dan winnen, kreeg iedere deelnemer een eerlijke kans op een “overwinning”, door te werken met “handicaps” volgens type boot en leeftijd.

Deze 1ste recreatieve regatta kon rekenen op 27 enthousiaste roeiers die de geschiedenis van het Vlaamse roeien terecht zullen ingaan als “pioniers” van de Vlaamse recreatieve krachtmeting. Onder een stralende zon werd één voor één het startschot gegeven voor de ingeschreven boten. In time trial en dus in achtervolging werd, op een afstand van 4 km (wedstrijdbaan Hazewinkel heen en terug), gestreden naar de beste tijd.

Na berekening van de handicaps ging de overwinning naar de 2X van Gerda Van Zeebroeck en Luc Velghe van TRT Hazewinkel. Een welgemeend proficiat!

Op de 2e plaats, en zeker ook deels mee de morele overwinnaars want ze roeiden de snelste absolute tijd, de 2X van Yves Royackers en Marcus Fahlbush van The Oar. En het podium werd vervolledigd met de dames 4X van RSN Bruxelles met Geneviève Simenon, Marie-Hélène Coulonvaux, Sofie De Wispelaere en Jacobijn Walstra.

Een speciale vermelding voor de mannen 4X van RSN Bruxelles waar een blinde roeier mee in de boot zat en zo bewees dat het G-roeien perfect mogelijk is en zijn plaats heeft binnen het Belgische roeien, niet alleen tijdens trainingen.

De wedstrijd werd uiteindelijk afgesloten met een leuke prijsuitreiking en even gezellige barbecue, verzorgd door restaurant “The Boathouse”.

Hopelijk zorgt deze regatta, samen met een groeiend enthousiasme binnen het studentenroeien, voor een vernieuwd elan en focus binnen de Vlaamse Roeiwereld. Zoals jaarlijks wordt bewezen door onze noorderburen, kan de sport spectaculair groeien als wordt ingezet op het gezond sportieve (en soms studentikoze) imago van de roeisport.

Naar de clubs een oproep om van dit potentieel gebruik te maken; er zijn reeds clubs die van het gunstig effect op de werking van de roeivereniging kunnen getuigen. Ook recreatieve roeiers dragen immers bij tot de groei van de club, en kunnen nog doorgroeien tot trainer, bestuurslid of zelfs kamprechter. Zij verdienen het dus evenzeer om af en toe in het zonnetje, en op het water, te worden gezet.

Nogmaals proficiat aan alle deelnemers en de kamprechters en tot volgend jaar!