De Vlaamse Roeiliga wenst, in samenwerking met de VSSF en haar samenstellende leden (onderwijsinstellingen) in Vlaanderen het studentenroeien nieuw leven in te blazen en zo terugkeren naar een verleden waarin het studentenroeien ook in onze regio meer aan bod kwam.

Het volstaat over de landsgrenzen heen te kijken naar het roeilandschap om vast te stellen dat Hogescholen en Universiteiten een prominente rol spelen in de promotie van de roeisport en uitoefening ervan door de studenten op manifeste wijze en op verschillende manieren ondersteunen. De roeisport wordt er terecht beschouwd als een te promoten gezonde en op teambuilding gerichte sport die de betrokken instellingen zowel nationaal als internationaal geregeld in de kijker brengt.   

In Hasselt bestaat het studentenroeien reeds vele jaren en is het duurzaam ingebed in de activiteiten van de verschillende onderwijsinstellingen. Er is een breed draagvlak en een professionele omkadering van het ganse gebeuren. De jaarlijkse studentenregatta kan als voorbeeld dienen voor wat de komende jaren op het gebied van de studentenroeisport mogelijk is. Het is onze doelstelling om het studentenroeien uit zijn Limburgs eiland te trekken en populair te maken over gans Vlaanderen. In het verleden waren er ook studentenroeien initiatieven in gans Vlaanderen en Brussel. Die traditie willen we opnieuw in ere herstellen.

Aan de start van het academiejaar 2014 – 2015 werd met verschillende onderwijsinstellingen contacten gelegd en onderhandeld over de start van een jaar studentenroeien. Zo ging de Associatie Universiteit Gent met zijn 4 onderwijsinstellingen met ons in zee en gaf het de mogelijkheid aan zijn studenten om te leren roeien. Waar de instellingen niet zelf over een roei-infrastructuur beschikken, kunnen de studenten leren roeien in de schoot van de bestaande clubs in functie van de aanwezige opvangcapaciteit,  afhankelijk van materiaal en trainers. In Gent wordt samen gewerkt met de VVR, waar de capaciteit van 30 studenten in een oogwenk was ingevuld. Het is duidelijk dat de maximale bereik van het studentenroeien in Gent nog niet is bereikt.

Er zijn ook positieve contacten met de onderwijsinstellingen en clubs in Brugge, Oostende, Kortrijk en Antwerpen. We staan met andere woorden aan de wieg van een mogelijks nieuwe traditie die het studentenleven en de roeiwereld de komende jaren zal inkleuren. 

Als apotheose op het einde van het academiejaar organiseert de Vlaamse Roeiliga een Vlaamse Studenten Regatta die ongetwijfeld de nodige media-aandacht zal oproepen en de promotie van de roeisport op een hoger niveau zal tillen. Alle studenten teams worden uitgenodigd in Gent om een eerste Vlaamse studentenkampioen roeien te kronen. 

In het kader van het studentenroeien zijn van het begin van het academiejaar 2014 – 2015 reeds 7 nieuwe clubs aangesloten bij de Vlaamse Roeiliga. We stellen ze even aan je voor.

Uit Limburg hebben we 3 hoger onderwijsinstellingen die een roeivereniging hebben opgericht die aangesloten is bij de Vlaamse Roeiliga. Deze studenten roeien op het Albertkanaal of op het Schulensmeer. Ieder jaar wordt er de Hasselt Student Regatta georganiseerd, die snel een grote belangstelling genoot van een breed publiek.

Er is de Universiteit Hasselt, wat voorheen het Limburgs Universitair Centrum heette. Het heeft 6 faculteiten op 2 campussen: Hasselt centrum en Diepenbeek. Er zijn ongeveer 3400 studenten ingeschreven.

Daarnaast heb je de hogeschool PXL, een zelfstandige hogeschool die ontstond door de fusie van de Provinciale Hogeschool Limburg en XIOS Hogeschool Limburg. In zijn drie vestigingen samen studeren ongeveer 6700 studenten.

De derde nieuwe roeivereniging uit Limburg is de Katholieke Hogeschool Limburg. Deze hogeschool is een onderdeel van de Associatie KU Leuven. In zijn campus in Diepenbeek zijn een 6000 studenten ingeschreven. 

Uit Gent zijn de onderwijsinstellingen van de Associatie Universiteit Gent lid geworden van de Vlaamse Roeiliga. In het verleden waren er reeds initiatieven voor studentenroeien binnen de scholen en de roeiclubs. Er was zelfs een eigen roeivereniging onder de studenten. Door een continue veranderende studentengemeenschap was het moeilijk hier continuïteit in te steken. Daarom dat de onderwijsinstellingen de verantwoordelijkheid hebben genomen om een eigen roeiverenging op te starten. De studenten roeien net als de burgerverenigingen in het Gentse vooral op de Watersportbaan.

In de eerste plaats is er de Universiteit Gent, vroeger de Rijksuniversiteit Gent. Er zijn in Gent 11 faculteiten waar een 37000 studenten huizen.

De Arteveldehogeschool is ook een hogeschool aangesloten aan de associatie. Ze ontstond in 2000 door de fusie met 4 Gentse katholieke hogescholen. Zij herbergt in totaal een 12000 studenten.

Daarnaast heb je nog de Hogeschool Gent. De vestigingen van de hogeschool liggen verspreid in Gent en voor een gedeelte in Aalst. Er studeren een kleine 13000  studenten.

Uiteindelijk heb je de Hogeschool West-Vlaanderen met zijn vestigingen in Brugge en Kortrijk. De hogeschool biedt 22 Bachelors aan en heeft een 5500 ingeschreven studenten.

Dit zijn de eerste 7 nieuwe studenten roeiverenigingen in Vlaanderen. Hopelijk krijgen deze in de toekomst het gezelschap van extra hogescholen en universiteiten. Jaar per jaar wensen we het studentenroeien kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en ook de Vlaamse Studenten Regatta verder uit te bouwen tot een heuse publiekstrekker voor zowel roeiers als studenten.