Het Adeps-centrum wordt momenteel gerenoveerd (diepe geulen op de parking en op het terrein, geen toiletten, geen douches, …) en heeft wat vertraging opgelopen waardoor het onder deze omstandigheden jammer genoeg niet haalbaar is om er een wedstrijd in te richten.