VRL ondersteuning

De Vlaamse Roeiliga ondersteunt de bij hen aangesloten roeiverenigingen.

De verwerking van de leden gebeurt sinds 2013 via het digitaal ledenplatform I-row.
De mogelijkheden die het systeem bevat vind je terug in dit draaiboek (klik hier). 

Sinds 2014 verloopt het inschrijven, de lottrekking en de tijdenverwerking van de Vlaamse competities via het digitaal platform I-row.

De draaiboeken vind je hier:
Draaiboek I-row: inschrijvingen
Draaiboek I-row: lottrekkingen
Draaiboek I-row: tijden ingeven

Ook het uitlenen van materiaal zoals megafoons, chronometers en boegnummers behoort tot de mogelijkheden. Wenst u hiervan gebruik te maken? Stuur ons dan een mail: info@vlaamse-roeiliga.be.

Gemeentelijke sportraad

De sportraad is het gemeentelijk adviesorgaan voor sport. De sportraad is de gezamenlijke stem van de sportverenigingen naar het gemeentebestuur toe.
Het is zeker de moeite om eens te kijken welke mogelijkheden jullie sportraad te bieden heeft aan financiële of logistieke steun.

Dynamoproject

Er is een duidelijke behoefte aan ondersteuning van het vrijwillige bestuurskader in sportverenigingen op administratief en beheersmatig vlak. Onder meer de steeds complexere regelgeving, een dalend aantal vrijwilligers, de verhoogde concurrentie met commerciële initiatieven,… zorgen voor een toenemende bewustwording van de nood aan praktijkgerichte bestuurlijke ondersteuning.
De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Dynamo Project hét hulpmiddel aan sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak.
www.dynamoproject.be

Vlaamse Trainersschool

Via de Vlaamse Trainersschool is de sportsector er in geslaagd om alle kwalitatieve opleidingsverstrekkers samen te brengen (zowel voor vrijwilligers als voor de professioneel georiënteerden), en dit zowel voor de breedtesport als de topsport. De Vlaamse Trainersschool is officieel erkend om de sportkaderopleiding
te realiseren.
www.bloso.be/VlaamseTrainersschool