Enkele clubs hebben G-roeiers in hun rangen, of vragen gekregen van sporters met een beperking om te beginnen met roeien. Dit zijn roeiers met een specifieke beperking op verschillende mogelijke vlakken. Deze G-Roei werking wensen we als federatie te ondersteunen, waarbij de G-Sport federatie Parantee-Psylos een ideale partner is.

De realiteit toont aan dat niet alle clubs de nodige materialen of begeleiding hebben om alle G-Roeiers te ondersteunen. Hou je daarom niet in om de vraag te stellen aan een roeiclub in de buurt. Veel G-Roeiers kunnen inclusief mee roeien met de valide roeiers, of met een mogelijke aanpassing van materiaal of begeleiding ook aansluiten. Dit is uiteraard afhankelijk van de beperking en de clubwerking. 

 

Zowel op recreatief als competitief niveau zijn er momenteel enkele G-Roei werkingen. We wensen deze te ondersteunen waar mogelijk. De Zuid-West-Vlaamse Roeiclub in Zwevegem/Kortrijk heeft en duurzame G-Roei werking met Serge Miesse, zelf G-Roeier, als trainer en voortrekker. Ook in andere clubs in Brugge, Hazewinkel en Hasselt zijn of waren er G-Roei activiteiten. De ene al duurzamer in het clubgebeuren ingebed dan de andere. De meeste G-Sporters die aankloppen bij roeiclubs hebben de mogelijkheid om mee in de boot te stappen. Geëngageerde clubtrainers staan meestal paraat om aan de sportvraag te beantwoorden. 

Als er in de club G-roeiers zijn die ook competitieve ambitie hebben in binnen of buitenland, is het nodig een officiële classificatie aan te vragen. De verschillende classificaties binnen het roeien zijn te vinden op de website van FISA:

http://www.worldrowing.com/para-rowing/

http://www.worldrowing.com/mm/Document/General/General/12/68/56/FISAClassificationInformationSheet_Neutral.pdf

Voor internationale wedstrijden is deze classificatie verplicht, maar deze worden ook verplicht voor nationale wedstrijden. Een classificatie procedure wordt opgestart met het opmaken van een medisch dossier via de documenten van Parantee-Psylos: https://www.parantee-psylos.be/classificatie. Na beoordeling dient een sportspecifieke proef afgelegd te worden door een gediplomeerde classifier. Een classificatie kan vastgelegd worden, maar kan ook om de X jaar opnieuw nodig zijn. Dit is afhankelijk van de beperking (mogelijke evolutie, grensgeval, of aanpassing van de regels).  

Momenteel zijn er in België enkel Waalse classifiers binnen het roeien. Mensen met een medische of paramedische achtergrond die de opleiding wensen te volgen kunnen zich opgeven.

 

Als hierover vragen zijn, kan met ons of Parantee-Psylos contact genomen worden.