De Vlaamse Roeiliga organiseert op dinsdag 25 juni om 19u in het Huis van de Sport te Gent een bijscholing rond de relevante vzw-wetgeving voor sportclubs. Op 28 februari 2019 werd namelijk het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd in het Parlement. Met ingang van 1 mei 2019 zullen nieuwe vzw’s meteen onder de nieuwe wetgeving vallen. Bestaande vzw’s hebben langer de tijd om zich in regel te stellen.

Het opmaken of aanpassen van de statuten, het op de hoogte zijn van nieuwe regels rond bestuurdersaansprakelijkheid en de uitbreiding van een ‘vereniging zonder winstoogmerk’ naar een ‘vereniging zonder winstuitkering’ zijn enkele redenen waarom deze bijscholing een must is voor bestuurders van een (sport)vzw.

Deze bijscholing wordt gegeven door Lut Wille, advocaat en lid van KRB.

Inschrijven kan via mail naar lien.vandevelde@vlaamse-roeiliga.be met de melding van het aantal personen.