Ook in 2022 bied de Vlaamse Roeiliga naast de fysieke roeibrevetten de verkorte versies en vereenvoudigde versies hiervan online aan.

Om het levenslang roeien verder te stimuleren, is het voor iedereen een meerwaarde om met het brevet te leren roeien.

Klik hieronder op het brevet om het te downloaden.