Vlaanderen telt ongeveer 700 competitieroeiers waarvoor de Vlaamse Roeiliga (VRL) en haar aangesloten roeiclubs diverse competities organiseren zoals lijnwedstrijden over 2.000m, lange afstandswedstrijden, ergometerwedstrijden, triathlons en duathlons voor de jeugd, … De nationale wedstrijdkalender wordt samengesteld door de Koninklijke Belgische Roeibond. 

Er worden afzonderlijke competities ingericht voor jeugdroeiers van 12-14 jaar (= het allroundcriterium). Dit criterium is een eigen organisatie van de Vlaamse Roeiliga om het jeugdroeien te promoten, ingericht vanaf 1987, en omvat 5 triatlons (lopen, slalomroeien en lijnroeien) en 2 duathlons (lopen en lijnroeien). Daarnaast wordt door de Vlaamse Roeiliga jaarlijks een jeugdroeihappening georganiseerd (= een soort slot van het allroundcriterium), waarbij deze jongeren in gestuurde viermansboten, volgens willekeurige lottrekking, drie races over 250 meter moeten roeien, telkens in een ander team. 

De Vlaamse Roeiliga heeft zowel een ondersteunende als een organiserende rol. De meeste roeiclubs in Vlaanderen zijn competitief ingesteld. De VRL ondersteunt haar clubs die roeicompetities organiseren, zowel bij het indienen van subsidiedossiers, bij het maken van promotie (publicatie van de voorprogramma’s op de website en in de Roeigids), als ter plaatse tijdens de wedstrijddag. 

In 2013 ontwikkelde de VRL in samenwerking met het bedrijf ISB het digitaal competitieplatform I-Row, dat volledig operationeel was in 2014. Dit betekent dat elke wedstrijdorganisator hiermee effectief aan de slag ging: zowel de inschrijvingen, de lottrekking als de resultaatverwerking verlopen via I-Row. De implementatie van I-Row is een enorme efficiëntiewinst voor elke regattaorganisator. 

Daarnaast ondersteunen we de aangesloten competitieroeiers aan de hand van het doorsturen van maandelijkse trainingsschema’s en volgen we de resultaten van beloftevolle roeiers op. Getalenteerde roeiers die gedurende het seizoen goede resultaten behaald hebben, kunnen op basis van hun gepresteerde tijden geselecteerd worden voor het nationaal team. 

De Vlaamse Roeiliga heeft tevens een organiserende rol. Naast het allroundcriterium en de jeugdroeihappening organiseert de VRL elk jaar de time trials in Hazewinkel in het voorjaar, deze trials fungeren als nationale selectietesten in functie van het vormen van het Belgisch Nationaal Team. Daarnaast organiseert de VRL een langeafstandswedstrijd in het najaar, een wedstrijd waarbij er 5.000m geroeid wordt. 

In Vlaanderen worden er op regelmatige basis internationale roeiwedstrijden georganiseerd. In 2010 vond de Coupe de la Jeunesse plaats, in 2014 het Europees Kampioenschap voor junioren, in 2015 het Wereld Kampioenschap voor Masters en in 2017 vindt de Coupe de la Jeunesse plaats, telkens in het Bloso centrum Hazewinkel. De Vlaamse Roeiliga ondersteunde in 2010, 2014 en 2015 het organisatiecomité en was verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerving en de resultaatverwerking. 

De VRL heeft een aantal belangrijke doelstellingen inzake competitie: we streven naar een stijging van het aantal A-licenties (aantal competitieroeiers), naar een stijging van het aantal deelnemers aan wedstrijden, naar een stijging van het niveau, naar kwalitatieve wedstrijden en naar een stijging van het aantal kamprechters in Vlaanderen.

Wil je graag leren roeien en aan competities deelnemen?

Vlaamse roeiers die wensen deel te nemen aan competities in België, dienen in het bezit te zijn van een A-vergunning. Zij dienen dit jaarlijks aan te vragen via hun club aan de Vlaamse Roeiliga. Op de A-licentie moet een stempel van de dokter aanwezig zijn, die verklaart dat de roeier in kwestie in staat is om aan roeicompetities deel te nemen.