Missie

De Vlaamse Roeiliga streeft, als enige overkoepelende roeiliga in Vlaanderen, naar een kwaliteitsvolle administratieve, sporttechnische en organisatorische ondersteuning van de roeisport in het algemeen en de aangesloten roeiverenigingen en haar roeiers in het bijzonder.

Zij streeft naar een evenwaardige verdeling tussen en ondersteuning voor recreatief en competitief roeien en roeien op topsport niveau op een ethisch en medisch verantwoorde manier.

De Vlaamse Roeiliga spitst zich toe op het aanbieden van competitieve en recreatieve activiteiten, het streven naar zoveel mogelijk gekwalificeerde trainers die de roeiers op elk niveau begeleiden, optimale talentdetectie, roeipromotie, innovatie, digitalisering en kwaliteitsbewaking in alle geledingen van de sport.

Visie 

De Vlaamse Roeiliga wil een zelfkritische organisatie zijn die continu streeft naar een verbetering van de roeisport en ondersteuning biedt aan de roeiclubs en haar roeiers.