Door de recente vluchtelingenstroom bestaat er een grote kans dat er bij jouw sportclub ook niet-Belgen willen aansluiten. Wat zijn hun rechten en waarop moet je letten als sportclubbestuurder?

 


Dit alles werd gebundeld in een infofiche opgemaakt door het Gelijkheidscentrum, het kruispunt Migratie-Integratie, de Vlaamse Sportfederatie en Bloso. De krachtlijnen van het document:

1. Een sportclub mag niet-Belgen aansluiten, zelfs al verblijven ze onwettig in ons land. De aansluiting kan niet geweigerd worden omwille van het verblijfsstatuut (dit wordt gegarandeerd via het non-discriminatiebeginsel en het Internationaal Kinderrechtenverdrag).

Aansluiting bij een sportclub wil echter niet meteen zeggen dat de niet-Belg mag deelnemen aan de competitie. Om competitievervalsing tegen te gaan, vragen heel wat federaties een bewijs van identiteit op. Federaties hebben hier in hun reglementen vaak specifieke regels voor voorzien, dus dit kijk of vraag je best na via je specifieke sportfederatie.

2. Elk aangesloten lid valt onder de verzekering van de sportfederatie ongeacht zijn nationaliteit of verblijfsstatuut. Bij terugbetaling van medische kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen het deel dat de verzekering van de federatie terugbetaalt (het remgeld) en het bedrag dat de ziekteverzekering (mutualiteit) uitbetaalt. Of dit laatste gedeelte door de ziekteverzekering uitbetaald wordt, hangt dus af van het feit of de niet-Belg al dan niet bij een mutualiteit is aangesloten.

3. Sporters niet-Belgen die geen recht hebben op tussenkomst van de ziekteverzekering, kunnen toch nog recht hebben op de terugbetaling van dit gedeelte. Hiervoor gaan ze best bij het OCMW langs.

De infofiche van Dynamo Project bevat een handig overzicht van de te ondernemen stappen.