Voor clubs
 
Jeugdsport
EXR: klik om te registreren via VRL

EXR | Make indoor rowing fun! – Apps on Google Play

Kalender

Het jeugdsportproject 2021 - 2024 werd door Sport Vlaanderen goedgekeurd. De financiële middelen die het jeugdsportfonds verwerft worden aangevuld met eigen midden en er zal 10.000 euro onder de deelnemende clubs verdeeld worden d.m.v. het subsidiereglement. 

Jaarlijks kunnen de roeiclubs met jeugd intekenen voor het jeugdsportfonds via I-row. Bij het voldoen aan de deelname voorwaarden kan de club 50 euro* verdienen. Extra subsidies kunnen bekomen worden volgens een verdeelsleutel. De sportclubs dienen deze middelen aan te wenden voor de kwaliteit van de jeugdsportwerking in hun sportclub te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd.

*dit bedrag kan wijzigen in functie van de toegekende subsidie van Sport Vlaanderen.

De Vlaamse Roeiliga wil zowel clubs ondersteunen die veel jeugdleden en reeds jaren een jeugdwerking hebben, als clubs die op gebied van jeugdwerking nog in hun kinderschoenen staan en niet erg veel jeugdleden hebben. Kortom de VRL wil clubs ondersteunen die inspanningen leveren om de jeugdwerking zowel kwantitatief als kwalitatief te versterken

 

Klik hier voor het volledige clubreglement jeugdsportfonds 2021-2024.

 

Enkele good practices of extra informatie over verschillende onderwerpen (klik op het onderwerp):

- het voorkomen van drop-out bij seizoenswissel

- meer info over het roeibrevet

- draaiboek organiseren van een wedstrijd

- meer info over kamprechterfuncties 

- eenvoudig jeugdsportbeleidsplan in 5 stappen 

- meer info over ecologisch verantwoord sporten - ecosportieve sportclub

- checklist EHBO-koffer

- gedragscode voor bestuurders - trainers - clubleden

- ethisch roeicharter 

- traject Sportivos: drugs- en alcoholpreventie

- charter geestig en gezond sporten 

ARV sculling, TRT Hazewinkel, The OAR, Gentse RS, KRCG, KRSG, KRBrugge, KRNSO behaalden dit jaar het label jeugdvriendelijke roeiclub.

Na een jaar inzetten op verschillende jeugdsportacties tijdens deze moeilijke coronaperiode, behaalden ze voldoende punten binnen het jeugdsportfonds om het label jeugdvriendelijke sportclub te behalen.

Welverdiende proficiat!

© , website powered by Twizzit.com  & Arnold   |     Privacy & Disclaimer