Kalender

Het jeugdsportproject 2021 - 2024 werd door Sport Vlaanderen goedgekeurd. De financiële middelen die het jeugdsportfonds verwerft worden aangevuld met eigen midden en zullen onder de deelnemende clubs verdeeld worden dmv het subsidiereglement. 

Jaarlijks kunnen de roeiclubs met jeugd intekenen voor het jeugdsportfonds via I-row. Bij het voldoen aan de deelname voorwaarden kan de club 50 euro verdienen. Extra subsidies kunnen bekomen worden volgens de verdeelsleutel. De sportclubs dienen deze middelen aan te wenden voor de kwaliteit van de jeugdsportwerking in hun sportclub te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd.

De Vlaamse Roeiliga wil zowel clubs ondersteunen die veel jeugdleden en reeds jaren een jeugdwerking hebben, als clubs die op gebied van jeugdwerking nog in hun kinderschoenen staan en niet erg veel jeugdleden hebben. Kortom de VRL wil clubs ondersteunen die inspanningen leveren om de jeugdwerking zowel kwantitatief als kwalitatief te versterken. 

Klik hier voor het volledige clubreglement jeugdsportfonds 2021-2024.

Enkele good practices of extra informatie over verschillende onderwerpen:

- het voorkomen van drop-out bij seizoenswissel

- meer info over het roeibrevet

- draaiboek organiseren van een wedstrijd

- meer info over kamprechterfuncties 

- eenvoudig jeugdsportbeleidsplan in 5 stappen 

- meer info over ecologisch verantwoord sporten - ecosportieve sportclub

- checklist EHBO-koffer

- gedragscode voor bestuurders - trainers - clubleden

- ethisch roeicharter 

- traject Sportivos: drugs- en alcoholpreventie

- charter geestig en gezond sporten 

Gelieve hierbij het aangepaste corona jeugdsportreglement terug te vinden. 

Het jeugdsportproject 2018 - 2020 werd door Sport Vlaanderen goedgekeurd. De financiële middelen die het jeugdsportfonds verwerft worden aangevuld met eigen midden en zullen onder de deelnemende clubs verdeeld worden dmv het subsidiereglement. In 2018 kan er 16 500 euro verdeeld worden onder de deelnemende clubs.

Jaarlijks kunnen de clubs intekenen voor het jeugdsportfonds via het aanvraagsjabloon. Bij het voldoen aan de deelname voorwaarden kan de club 100 euro verdienen. Extra subsidies kunnen bekomen worden volgens de verdeelsleutel indien de club aan 15 optionele criteria voldoet. De sportclubs dienen deze middelen aan te wenden voor de kwaliteit van de jeugdsportwerking in hun sportclub te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd.

De Vlaamse Roeiliga wil zowel clubs ondersteunen die veel jeugdleden en reeds jaren een jeugdwerking hebben, als clubs die op gebied van jeugdwerking nog in hun kinderschoenen staan en niet erg veel jeugdleden hebben. Kortom de VRL wil clubs ondersteunen die inspanningen leveren om de jeugdwerking zowel kwantitatief als kwalitatief te versterken. 

Subsidiereglement jeugdsportproject 2018-2020: klik hier

 

© 2019, website powered by Twizzit.com     |     Privacy & Disclaimer