De Vlaamse Roeiliga en haar Ethische Commissie stelde een integraal beleid op tegen grensoverschrijdend gedrag. Binnen dit beleid is er aandacht voor: 

  •  Een kwaliteitsbeleid met de gedragscode
  •  Een preventiebeleid met het Ethisch Roeicharter
  •  Een reactiebeleid met een handelingsprotocol bij incidenten

Een onderdeel van het reactiebeleid en het gezicht van het ethische luik van de club en de federatie is de Aanspreekpersoon Integriteit of API. 

Gelieve hier het Integraal Beleid grensoverschrijdend gedrag te vinden.

 

Binnen het kwaliteitsbeleid hebben we voor verschillende profielen ism ICES een gedragscode uitgewerkt. 

Hier vindt u de gedragscode voor bestuursleden. 

Hier vindt u de gedragscode voor trainers. 

Hier vindt u de gedragscode voor sporters.