Bekijk en download in het kader rechts de verschillende affiches rond ethisch verantwoorde sportbeoefening.

12 codes die het goed gedrag in de roeiwereld beschrijft. 

   JANUARI    Respecteer het materiaal en de accommodatie 
   FEBRUARI   Roeien: een sport voor gentlemen
   MAART   Zet goed gedrag in de kijker: zowel naar mensen als omgeving
   APRIL   Ken de vaar- en veiligheidsregels
   MEI   Roeiers, coaches en kamprechgers: een samenwerking
   JUNI  De trainer is de eerste vertrouwenspersoon
   JULI  Verbijt geen pijn, verzorg je lichaam
   AUGUSTUS  Wees betrokken en toon belangstelling
   SEPTEMBER  Focus op de taak, niet het resultaat
   OKTOBER  Gezonde voeding voedt goede prestaties
 NOVEMBER  De trainer, een wandelend voorbeeld
 DECEMBER  Communicatie en respect komen vanuit alle kanten